Koalicja Obywatelska

Piotr

Kandyba

Łączy i wspiera
Piotr Kandyba
Poznaj mnie na Facebooku

#NaszPiotrNaszPoseł

Serce Mazowsza bije wokół Warszawy

Rozmowa, wsłuchiwanie się w głos mieszkańców i współpraca pomiędzy samorządami - to trzy filary, na których codziennie staram się budować naszą wspólną przyszłość.

Łączyć, zamiast dzielić, szukać kompromisowych rozwiązań w miejsce piętrzenia problemów, słuchać z pokorą a nie głosić z wyższością. Tylko tyle, albo aż tyle było potrzeba, aby w gminach wokół Warszawy zaczęły powstawać nowe inwestycje infrastrukturalne, obiekty edukacyjne i sportowe czy programy skierowane do rozmaitych grup społecznych.

Poniżej znajdziecie Państwo mapę części inwestycji przeprowadzonych w latach 2019-2023.

Mapa powiatów podwarszawskich

Zobacz mapę wspólnych sukcesów

Razem zawsze możemy więcej!

MAPA WSPÓLNYCH SUKCESÓW przedstawia zrealizowane projekty (oraz projekty w trakcie realizacji tudzież te nadchodzące) we współpracy między samorządem Mazowsza (Urząd Marszałkowski Mazowsza ze wszystkimi deparamentami, Sejmik Mazowsza, instytucje związane z Mazowszem, jak Mazowiecki Zarzad Dróg Wojewódzkich, Koleje Mazowieckie, WKD, Port Lotniczy Modlin, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych, Fundusze Wsparcia, Szpitale, Szkoły, Wojewodzki Urząd Pracy i inne podmioty powiązane z Urzędem Marszałkowskim), a samorządami gmin i powiatów podwarszawskich oraz z organizacjami pozarządowymi i firmami (środki unijne).

Serdeczne podziękowania i ukłony Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorom, naczelnikom, kierownikom i pracownikom wszystkich jednostek związanych z urzędem, radnym sejmiku oraz władzom samorządowym gmin i powiatów oraz ich zespołom w urzędach, sołtysom, Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym organizacjom pozarządowym, radom seniorów i radom młodzieżowym wszystkich szczebli, radnym sejmiku z Koalicji Obwytaleskiej oraz radnym sejmiku tworzącym koalicję (KO-PSL), demokratycznym posłom na Sejm RP, lokalnym kołom Platformy Obywatelskiej, a także firmom za współpracę w tysiącach wspólnych projektów, których tylko część znalazła się na mapie*.

*Mapa będzie sukcesywnie uzupełniana bo wspólnych projektów jest ogromna ilość w różnych obszarach.

Pozdrawiam
Piotr Kandyba

Piotr Kandyba
Materiał sfinansowany przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI